Kontaktirajte nas na 011 4008371 i 060 3163988| Ponedeljak do Petak 9h do 17h | Diane Budisavljević 15, Dedinje

Šta je ortopedija?

Ortopedija je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem povreda, bolesti i deformiteta sistema za kretanje. Uz pomoć moderne opreme i velikog kliničkog iskustva, ortopedi i traumatolozi klinike Renova, mogu da zbrinu većinu povreda kostiju, zglobova i mišića, leče hronične degenerativne i zapaljenske promene koštano-zglobnog sistema. Vršimo intraartikularnu infiltraciju kortikosteroida direktno u zglob – “blokada”.

Sportska medicina je oblast medicine koja se bavi prevencijom, prepoznavanjem, lečenjem i rehabilitacijom povreda izazvanih sportom, vežbanjem ili rekreacionim aktivnostima.U klinici Renova vrše se kompletni pregledi profesionalnih sportista, takmičara, rekreativaca i sportski pregledi dece.

Sportski pregled obuhvata fizikalni pregled sa antropometrijskim merenjima:

• Anamneza

• Klinički pregled

• Telesna težina

• Telesna visina

• Merenje arterijskog krvnog pritiska i pulsa

• Elektrokardiografski pregled (EKG)


Laboratorijske analize

• Hematološke (hеmоglоbin, hеmаtоkrit, еritrоciti, lеukоciti, trоmbоciti, SE)

• Biohemijske (glukoza), kao i analiza urina

U ortopediji i sportskoj medicini vršimo primenu regenerativne terapije (PRP terapija i matične ćelije iz koštane srži) koja se koristi kod povreda tetiva i mišićnog tkiva, kao i kod povreda zglobova kolena, kuka, ramena… Princip primene regenerativne terapije kod tendinopatija je da se upravo oni faktori rasta koji ne mogu da dospeju do mesta povrede zbog slabe vaskularizacije tkiva tetive ,lokalno aplikuju u velikom višku. Ovo nam omogućava da proces koji bi trajao nedeljama ili mesecima praktično svedemo na nekoliko dana pored regenerativne terapije i konzervativne metode lečenja.