Sportska medicina

Sportska medicina je oblast medicine koja se bavi prevencijom, prepoznavanjem, lečenjem i rehabilitacijom povreda izazvanih sportom, vežbanjem ili rekreacionim aktivnostima.

U klinici Renova vrše se kompletni pregledi profesionalnih sportista, takmičara, rekreativaca i sportski pregledi dece.Sportski pregled obuhvata fizikalni pregled sa antropometrijskim merenjima:

Anamneza

Klinički pregled

Telesna težina

Telesna visina

Merenje arterijskog krvnog pritiska i pulsa

Elektrokardiografski pregled (EKG)


Laboratorijske analize:

Hematološke (hеmоglоbin, hеmаtоkrit, еritrоciti, lеukоciti, trоmbоciti, SE)

Biohemijske (glukoza), kao i analiza urina