Kardiologija

Kardiologija je grana interne medicine koja se bavi lečenjem bolesti srca i krvnih sudova koje su ujedno i najučestalije bolesti modernog doba, a jedna od najpoznatijih bolesti je hipertenzija. Klinika Renova se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem kardiovaskularnih poremećaja.

U Klinici Renova možete uraditi:

Kompletan pregled interniste kardiologa

Ultrazvuk srca sa Color dopplerom

Kontrole krvnog pritiska

Laboratorijske analize krvi i urina uključujući i serološke analize na kardiotropne viruse