Šta je fizikalna terapija?

Fizikalna terapija obuhvata metode lečenja koje se koriste kod problema skeletno-mišićnog sistema, usled povređivanja, pojave bola, ograničenja kretanja koje ometaju svakodnevne aktivnosti i narušavaju kvalitet života. Veoma je bitan segment u lečenju ortopedskih i traumatoloških oboljenja sportista, odraslih i dece.

Lečimo sve oblike zglobnog i van zglobnog reumatizma, kao što su degenerativne i zapaljenske promene na kičmenom stubu, perifernim zglobovima (rame, lakat, kuk, koleno, peta…), kontuzije, distorzije, hematoma, rupture mišića i tetiva, sportske povrede.

Klinika Renova poseduje najsavremeniju dijagnostičku i terapijsku opremu za sve oblike fizikalne terapije:

Kompletna elektroterapija

Magnetna terapija

Laser terapija

Shockwave terapija

Ultrazvučna terapija

Krioterapija

Termoterapija

Kineziterapija